Artwork

Naminapu Maymaru-White

Milngyawuy

ochres on wood

239x14cm